خودمونی کار

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
خودمونی کار
خودمونی کار

خودمونی کار یک اپلیکیشن موبایل است برای ارتباط کارفرما و جویای کار در جنوب کشور. با امکان ثبت آگهی و تنظیمات خاص برای پیدا کردن هدف و کار مورد نظر.

نام مشتری

وطن خواه

اپلیکیشن

تجارت الکترونیک

تاریخ

1399/01/01

محل

شیراز